พระพุทธฉาย

พระพุทธฉาย

พระพุทธฉาย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Nayok attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พระพุทธฉาย ตั้งอยู่บริเวณวัดพระพุทธฉาย (เขาชะโงก) ในเขตโรงเรียนนายร้อย จปร. เป็นภาพเขียนติดอยู่กับชะโงกผาบนภูเขา พระพุทธฉายประวัติเดิมไม่ปรากฏ เล่าต่อกันมาว่าสภาพเดิมเป็นภาพพระพุทธรูปปางต่างๆ ต่อมาปี 2485 กรมแผนที่ทหารบกได้เข้าไปตั้งโรงงานหินอ่อนที่เชิงเขานี้ และได้เขียนตามรอยพระพุทธรูปเดิมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ราษฎรนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์แห่งหนึ่งของจังหวัด
พระพุทธฉาย Map พระพุทธฉาย Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: พระพุทธฉาย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(24)

Church Church(1)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(10)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(9)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)