ตลาดน้ำวัดเชิงท่า

ตลาดน้ำวัดเชิงท่า

ตลาดน้ำวัดเชิงท่า

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lop Buri attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์
 
ตลาดน้ำวัดเชิงท่า ชุมชนเก่า 344 ปี ตั้งแต่สมเด็จพระนารายณ์ฯ ตลาดน้ำนี้อยู่ในตัวอำเภอเมือง ลพบุรี ด้านหลังของพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ เปิดทุกเสาร์และอาทิตย์ 
 
ชื่อตลาดน้ำ "วัดเชิงท่า"  เป็นท่าน้ำของชุมชนโบราณ เป็นท่าน้ำของวัดเชิงท่า เพื่อให้ชาวบ้านสมัยก่อนใช้เพื่อเข้ามาในตัวเมืองละโว้ โดยผ่านทาง "แม่น้ำลพบุรี" ท่าน้ำนี้ตั้งอยู่ใกล้ "ท่าขุนนาง" ซึ่งเป็นท่าน้ำที่ "ขุนนาง" และ "ราชฑูต" สมัยสมเด็จพระนารายณ์ใช้ขึ้นฝั่งเพื่อเดินทางมาราชการในวัง นัยว่า มีท่าน้ำท่าหนึ่งซึ่งเป็นของ "ไพร่ฟ้าประชาชน" และอีกท่าหนึ่งสำหรับ "ขุนนางและราชฑูต" 
 
ในตลาดมี ดนตรีจากเด็กนักเรียน ของกิน ของใช้ มากมาย มีเรือบริการล่องแม่น้ำลพบุรี ชมสองฝั่งแม่น้ำรับบรรยากาศและความรู้สึกของฑูตจากอานารยประเทศที่เข้ามาติดต่อในสมัยที่กรุงศรีอยุธยารุ่งเรืองทางการค้ามากที่สุด นอกจากนี้ยังมีเรือห่วงยางติดเครื่องยนต์ให้เช่านั่งขับเองอีกด้วย
Suburban Living Category: Suburban Living
Floating Market Group: Floating Market
Tag Tag: ตลาดน้ำวัดเชิงท่า
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(5)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(10)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(5)

Caves Caves(3)

Flower Field Flower Field(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)