แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ

แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ

แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lop Buri attractions

Attractions in Thailand

แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ หมู่ที่ 13 ต. พัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
 
ผู้รับผิดชอบ ประธานชมรมอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ
 
กิจกรรมที่ดำเนินการ ขุดค้นและรวบรวมวัสดุเครื่องใช้และโครงกระดูกสมัยก่อนประวัติศาสตร์เชื่อมต่อกับยุคประวัติศาสตร์ ฝังเรียงรายกันในพื้นที่สุสานรวมของชุมชนสมัยประวัติศาสตร์ อายุเริ่มต้นราว 1500 - 2000 ปี
Tag Tag: แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(5)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(10)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(5)

Caves Caves(3)

Flower Field Flower Field(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)