พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก

พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก

พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lop Buri attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.00 น.
ค่าเข้าชม: ฟรี
 
พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก อยู่ในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ บ้านแก่งเสือเต้น ต.หนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
 
กิจกรรมที่ดำเนินการ การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 จัดแสดงเรื่อง "การชลประทานในประเทศไทย" 
 
ส่วนที่ 2 จัดแสดงเรื่อง "ย้อนรอยอารยธรรม" 
 
ส่วนที่ 3 จัดแสดงเรื่อง "วัฒนธรรมท้องถิ่น" 
 
ส่วนที่ 4 จัดแสดงเรื่อง "ภูมิศาสตร์" 
 
ส่วนที่ 5 จัดแสดงเรื่อง "ทรัพยากรธรรมชาติ" 
 
ส่วนที่ 6 พื้นที่ส่วนสุดท้ายจัดแสดงเรื่อง "ป่าสักวันนี้"
Tel Tel: 036494031-2
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(5)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(10)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(5)

Caves Caves(3)

Flower Field Flower Field(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)