ศูนย์ผลิต และจำหน่ายงานฝีมือ

ศูนย์ผลิต และจำหน่ายงานฝีมือ

ศูนย์ผลิต และจำหน่ายงานฝีมือ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Rai attractions

Attractions in Thailand

เปิดทำการเวลา : 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์ผลิต และจำหน่ายงานฝีมือ ดำเนินการฝึกอาชีพให้แก่สตรีชาวเขา เพื่่อสร้างรายได้เสริม เป็นส่่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 มีชาวบ้านร่วมโครงการกว่า 400 คน
 
ที่ตั้ง บ้านห้วยน้ำขุ่น ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
 
รถยนต์ส่วนตัว จาก อ.แม่จัน ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ไป ทาง อ.แม่สาย ผ่านแยกทางหลวงหมายเลข 1149  ไป 600 ม. พบทางแยกซ้างมือข้าง ธนาคารทหารไทย เลี้ยวซ้ายเข้าไปไม่ไกลพบทางแยกขวามือ ให้เลี้ยวเข้าไปอีกเล็กน้อย
 
สิ่งน่าสนใจ ชมการผลิตสินค้าหัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้าน และสตรีชาวไทยภูเขา และเลือกซื้้อหาสินค้า สินค้าที่น่าสนใจได้แก่
- ผ้า และพรมทอกี่ มีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนา และปรับปรุงรูปแบบ และเทคนิคการท่อผ้าให้กับสตรีชาวไทยภูเขา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ พรม และผ้าทอกี่ที่มีคุณภาพ และสีสันสวยงาม เป็นที่ต้องการของตลาด มีพรมทอมือที่มีลวดลาย และสีสันสวยงามให้เลือกซื้อ
 
- กระดาษาสา มีการส่งเสริมชาวบ้านให้ปลูกต้นสา และมีรายได้เสริมจากการใช้ต้นสาให้เป็นประโยชน์ โดยคัดเลือกเปลือกต้นสา และใช้กรรมวิธี การผลิตแบบปราณีต เพื่อให้ได้กระดาษสาที่มีสีสัน และลวดลายที่ต่าง ๆ กันไป
 
- กาแฟดอย ดอยตุงเป็นแหล่งการปลูกกาแฟพันธุ์อะบริกาชั้นดี มีการตั้งโรงงานคั่ว บดกาแฟ เพื่อรองรับผลผลิตซึ่งปลูกในพื้นที่สูง 800 ม. เหนือระดับน้ำทะเลขึ้นไป ชาวบ้านเก็บผลผลิตในช่วงเดือน ต.ค. - ก.พ. โดยทางศูนย์รับซื้อจากชาวบ้านแล้วเข้าเครื่องปั่นขัดเปลือก ภายใน 24 ชม. จากนั้นนำไปตากให้เหลือความชื้น 12 เปอร์เซ็นต์ ก่อนนำไปคั่ว
Shopping Category: Shopping
Tag Tag: ศูนย์ผลิต และจำหน่ายงานฝีมือ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(38)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(14)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(18)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(13)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(16)

Hot Springs Hot Springs(6)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(10)

Sea, Beach Sea, Beach(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)