อ่างเก็บน้ำป่ากล้วย

อ่างเก็บน้ำป่ากล้วย

อ่างเก็บน้ำป่ากล้วย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Rai attractions

Attractions in Thailand

อ่างเก็บน้ำป่ากล้วย ตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1149 ห่างจากจุดชมวิวกิโลเมตรที่ 12 ประมาณ 2 กิโลเมตร ริมทางอ่างเก็บน้ำป่ากล้วยเป็นแปลงทดลองเพาะขยายพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว
 
จุดนี้สามารถ ชมทัศนียภาพระหว่างพระตำหนักดอยตุงกับพระธาตุดอยตุงได้ นอกจากตำบลแม่ฟ้าหลวงจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้ว ยังมีสินค้าพื้นเมืองที่ทำจากฝีมือของชาวเขาแท้ๆเป็นจำนวนมากซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม
 
การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การพัฒนาด้านสังคม การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กันไป
 
เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ตำบลแม่ฟ้าหลวงเป็นตำบลที่เต็มไปด้วยความเจริญควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ เป็นตำบลที่ชาวเขาเผ่าต่างๆ อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข มีอัธยาศัยอ่อนโยนโอบอ้อมอารีต่อกันและกัน และกับผู้มาเยือน
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำป่ากล้วย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(38)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(14)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(18)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(13)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(16)

Hot Springs Hot Springs(6)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(10)

Sea, Beach Sea, Beach(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)