กาดเจียงฮายรำลึก (ถนนคนเดิน)

กาดเจียงฮายรำลึก (ถนนคนเดิน)

กาดเจียงฮายรำลึก (ถนนคนเดิน)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Rai attractions

Attractions in Thailand

กาดเจียงฮายรำลึก (ถนนคนเดิน)  "ถนนคนเดิน" หรือ " กาดเจียงฮายรำลึก" กิจกรรมสำคัญของชาวเชียงราย ที่ทางเทศบาลนครเชียงรายจัดขึ้นทุกวันเสาร์ของเดือน ณ ถนนธนาลัย
 
ตั้งแต่สี่แยกออกสินถึงสี่แยกหนองสี่แจ่ง โดยเน้นการนำเสนอเอกลักษณ์ รูปแบบวิถีชีวิตของชาวล้านนาอย่างลงตัวและสอดคล้องกับวัฒนธรรมปัจจุบัน กำหนดแบ่งออกเป็น 5 โซน โดย
 
โซน A เป็นแหล่งรวม OTOP ชั้นนำของเชียงราย สินค้าโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์ชาวเขา
 
โซน B สินค้าหัตถกรรม การแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
โซน C สินค้าเบ็ดเตล็ดและของที่ระลึก
 
โซน D กาดมั้วคัวแลง โดยให้ผู้จำหน่ายสินค้าและอาหารให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อร่วมกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน
 
โซน E กิจกรรมสปาสมุนไพรและนวดแผนไทย
 
จากการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวรวมถึงคนในท้องถิ่นกว่าหลายหมื่นชีวิตต่อสัปดาห์ ได้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
 
อีกทั้งยังก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันภายในสังคม ให้ผู้คนออกมาพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีการแสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรม สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 
ภายใต้บรรยากาศและวัฒนธรรมในแบบฉบับของคนเชียงราย สอดคล้องกับ คำกล่าวที่ว่า "แอ่วแบบเมือง กิ๋นแบบเมือง อู้กำเมือง ตี้ถนนคนเดิน" 
Suburban Living Category: Suburban Living
Local Market Group: Local Market
Tag Tag: กาดเจียงฮายรำลึก (ถนนคนเดิน)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(38)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(14)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(18)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(13)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(16)

Hot Springs Hot Springs(6)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(10)

Sea, Beach Sea, Beach(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)