ไร่ชาแม่จัน

ไร่ชาแม่จัน

ไร่ชาแม่จัน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Rai attractions

Attractions in Thailand

ไร่ชาแม่จัน จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการส่งเสริมการปลูกชาพันธุ์ดี เป็นนโยบายสำคัญของจังหวัด และได้มีการพัฒนาสวนชาให้เป็นแหล่งเที่ยวในลักษณะ OTOP Tourism Village เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับฐานเศรษฐกิจเดิม
 
โดยจัดให้พื้นที่หมู่บ้านที่ปลูกชาได้พัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชา ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดอีกด้วย
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: ไร่ชาแม่จัน
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(38)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(14)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(18)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(13)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(16)

Hot Springs Hot Springs(6)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(10)

Sea, Beach Sea, Beach(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)