เสาสะดือเมืองเชียงราย

เสาสะดือเมืองเชียงราย

เสาสะดือเมืองเชียงราย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Rai attractions

Attractions in Thailand

เสาสะดือเมืองเชียงราย ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของการก่อตั้งชุมชนและเมือง จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมื่อสร้างเมืองครั้งแรกใช้คำว่า "เสาสะดือเมือง" นั่นเอง ซึ่งประดิษฐานอยู่บนแท่นปูนและรอบล้อมด้วยเสาหลายต้น
 
บริเวณเสาดังกล่าวมีการนำมาสีมาผูกและพวงมาลัย ผลไม้ต่างๆ มาถวาย โดยรอบรายล้อมด้วยแมกไม้เขียวขจีร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกมุมหนึ่งของเชียงรายเลย เสาสะดือเมืองเชียงรายแห่งนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530
 
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา และเพื่อการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ "พญามังรายมหาราช" ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย เสาสะดือเมือง 108 หลัก ตั้งอยู่บนรูปแบบสมมุติของจักรวาลอันเป็นคติที่มีมาแต่โบราณ
Tag Tag: เสาสะดือเมืองเชียงราย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(38)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(14)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(18)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(13)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(16)

Hot Springs Hot Springs(6)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(10)

Sea, Beach Sea, Beach(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)