ดอยผาช้าง

ดอยผาช้าง

ดอยผาช้าง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Rai attractions

Attractions in Thailand

ดอยผาช้าง ตั้งอยู่บริเวณบ้านดอนเหนือ หมู่ 16 เป็นภูเขาหินขนาดใหญ่ จำนวน 3 ลูก โดดเด่นอยู่กลางทุ่งนา อยู่ในพื้นที่บ้านดอน หมู่ 8 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ห่างจากอำเภอเวียงชัย ประมาณ 12 กิโลเมตร
 
และห่างจากจังหวัดเชียงราย ประมาณ 25 กิโลเมตร อยู่บนถนนสายหัวดอย - บ้านดอน - พญาเม็งราย - ต้า (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 ช่วงกิโลเมตรที่ 18 ถึง 19) จากถนนใหญ่เข้าไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร
 
ก็จะถึงบริเวณผาช้างดอนศิลา แต่เดิมไม่มีถนนเข้าถึงสถานที่ดังกล่าว การเดินทางต้องเดินเท้าเลียบไปตามคันนา ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา ได้ทำการตัดถนนลงดินลูกรัง เข้าถึงบริเวณผาช้าง โดยใช้งบประมาณเป็นเงิน 300,000 บาท
 
โดยเมื่อกลางเดือนมกราคม 2549 ที่ผ่านมาได้มีพิธีบวชดอยผาช้างขึ้น ที่ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย โดยมีนายวรเกียรติ สมสร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมนายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์
 
นายอำเภอเวียงชัย และชาวบ้าน คณะสงฆ์ สถานศึกษา หน่วยงานราชการในพื้นที่ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยได้นำความเชื่อทางพุทธศานา มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ภายใต้ชื่อ “โครงการ รักธรรมมะ รักษ์ธรรมชาติ ” และได้นำจีวรยาวประมาณ 30,000 เมตร (3 กิโลเมตร) ห่มให้กับดอยผาช้าง และอันเชิญพระพุทธรูป "นวล้านตื้อ" ขึ้นไปประดิษฐานบนยอดดอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
2.ส่งเสริมควาวร่วมมือของคนในชุมชนในการจัดกิจกรรมร่วมกัน
 
3.อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา
 
4.เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว
 
5.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน วัด และประชาชนทั่วไป
 
6.เพื่อเป็นการแสดงออกถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ชุมชน
 
ดอยผาช้าง เป็นภูเขาหินปูน มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมไม่มากนัก ส่วนมากจะเป็นประเภทเถาวัลย์ และไม้เบญจพรรณขนาดเล็ก และยังมีต้นจันผา ซึ่งขึ้นบริเวณหน้าผาเป็นแห่ง ๆ
 
บริเวณดอยผาช้างยังมีถ้ำอีกหลายแห่ง เช่น ถ้ำพระ ถ้ำปลา ถ้ำค้างคาว ซึ่งมีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมีน้ำลอดผา บริเวณดอยผาช้างมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 80 ไร่ ในอนาคตอันใกล้นี้ "ดอยผาช้าง" จะเป็๋นสถานที่ออกกำลังกายที่มหัศจรรย์
 
อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก ตั้งอยู่บริเวณ บ้านดอยงาม หมู่ 6 อ่างเก็บน้ำแม่ต๊ากเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ของกรมชลประทาน ที่สามารถกักเก็บน้ำได้ 9,000,000 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการเกษตรกรรม
 
พื้นที่ตั้งอ่างเก็บน้ำอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านดอยงาม หมู่ที่ 5 บ้านชัยพฤกษ์ และหมู่ที่ 14 บ้านใหม่สันติสุข ตำบลดอนศิลา เป็นสถานที่ที่ราษฎรบริเวณใกล้เคียงใช้เป็นแหล่งหาปลา และเกษตรกรรม
 
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะฤดูร้อน มีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก มีชาวบ้านมาตั้งร้านค้าขายของเป็นจำนวนมากเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยว อยู่ห่างจากดอยผาช้างประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอเวียงชัยประมาณ 16 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายประมาณ 29 กิโลเมตร
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Mountain (Doi) Group: Mountain (Doi)
Tag Tag: ดอยผาช้าง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(38)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(14)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(18)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(13)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(16)

Hot Springs Hot Springs(6)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(10)

Sea, Beach Sea, Beach(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)