ดอยนางนอน

ดอยนางนอน

ดอยนางนอน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Rai attractions

Attractions in Thailand

จุดชมวิวดอยนางนอน / เทือกเขาดอยนางนอน ภูมิศาสตร์เทือกเขาแดนลาวทอดตัวแนวยาวเหยียดเป็นแนวเหนือจดใต้ คนทั่วไปทราบดีว่าเทือกเขานี้ใช้เป็นเส้นพรหมแดนแบ่งเขตระหว่าง รัฐฉาน สหภาพเมียนม่าร์กับเชียงรายราชอาณาจักรไทยบริเวณตอนเหนือ
 
ตอนบนของภูเขาเรียกว่า ดอยนางนอน เป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยตุงอันเป็นปูชนียสถานสำคัญของภูมิภาคนี้ อีกทั้งเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย สำหรับเทือกเขาดอยนางนอนนี้ มีจุดสูงสุดคือ ผาช้างมูบ ซึ่งมีความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 830 เมตร
 
ที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ในบริเวณที่ราบเชิงดอยนางนอนอันเป็นที่ตั้งของอำเภอแม่สาย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 400 เมตร มีลำน้ำสายไหลผ่านตอนบน และเป็นพรหมแดนกั้นระหว่างอำเภอแม่สายกับจังหวัดท่าขี้เหล็กสหภาพเมียนมาร์
 
สภาพพื้นที่ทั่วไปของดอยนางนอนเป็นภูเขาหินปูน ซึ่งมีถ้ำอยู่หลายแห่ง ดังนั้นพื้นที่ทางตะวันตกจึงเป็นที่สูงและลาดลงไปทางตะวันออกเป็นพื้นที่การเกษตร ไปจนจรดเขตอำเภอเชียงแสน ส่วนทางทิศใต้เป็นที่ราบติดกับอำเภอแม่จันและอำเภอแม่ฟ้าหลวง
 
การเดินทาง การเดินทางจากกรุงเทพฯไปเที่ยวเชียงรายโดยทางรถยนต์ แม้จะมีระยะทางไกล แต่มีเส้นทางหลวงให้เลือกเดินทางโดยสะดวก 3 เส้นทางได้แก่
1. เส้นทางนครสวรรค์-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย จากรังสิตมาตามถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข1) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ที่ อ.วังน้อย จากนั้นมุ่งตรงผ่าน จ.อยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท แล้วเข้าสู่ ถ.พหลโยธิน อีกครั้งที่ จ.อุทัยธานีผ่านจ.นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก เข้าสู่จ.ลำปาง แล้วตรงไปทางจ.พะเยา จนเข้าสู่เชียงราย รวมระยะทางจากกรุเทพฯจนถึงตัวเมืองเชียงรายประมาณ 830 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชม.
 
2. เส้นทางนครสวรรค์-ลำปาง-เชียงใหม่-เชียงราย ใช้เส้นเดียวกับเส้นทางที่ 1 จนไปถึง จ.ลำปาง จึงเปลี่ยนไปใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 11 (ลำปาง-เชียงใหม่) ผ่านไปยังจ. ลำพูน แล้วเข้าสู่จ.เชียงใหม่ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 118 (เชียงใหม่-เชียงราย) ผ่านดอยสะเก็ด แม่ขะจาน เวียงป่าเป้า เข้าสู่เชียงราย รวมระยะทางประมาณ 900 กม.
 
3. เส้นทางนครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-เชียงราย ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1 เมื่อไปถึง จ. นครสวรรค์ ให้แยกขวามือไปตามทางหลวงหมายเลข 117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก) จากนั้นจึงใช้ทางหลวงหมายเลข11(พิษณุโลก-เด่นชัย) จาก จ.พิษณุโลก ผ่าน จ.อุตรดิตถ์
 
จนถึงอ.เด่นชัย ให้เลี้ยวไปทางจ.แพร่ตามทางหลวงหมายเลข 101 (แพร่-น่าน) จนถึง อ.ร้องกวาง เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 103 ซึ่งตรงไปจบกับถ.พหลโยธินที่อ. งาว เข้าสู่ จ.พะเยา แล้วตรงต่อไปจนถึงเชียงรายระยะโดยรวมประมาณ 804 กม.
 
การเดินทาง สู่จังหวัดเชียงรายสามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและทางอากาศ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครขึ้นไปทางเหนือประมาณ 785 กิโลเมตร หากเดินทางโดยรถยนต์ใช้เส้นทางถนนพลโยธิน ทางรถไฟจากสถานีหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร แล้วลงที่เชียงใหม่ ต่อรถยนต์ไปเชียงราย 180 กิโลเมตร และการเดินทางโดยเครื่องบินสะดวกใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษ ๆ
 
ไปเที่ยวโดยรถโดยสาร รถไฟ และเครื่องบิน ผู้ไม่มีรถยนต์สามารถขึ้นรถโดยสารประจำทางซึ่งมีไปถึงเชียงรายโดยตรงและจอดที่เชียงใหม่ก่อนทางรถไฟจากสถานีหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร แล้วลงที่เชียงใหม่ ต่อรถยนต์ไปเชียงราย 180 กิโลเมตร
 
และการเดินทางโดยเครื่องบินสะดวกที่สุดใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษๆ โดยมีทั้งเที่ยวบินไปถึงเชียงรายโดยตรงและแวะจอดที่เชียงใหม่ก่อน ซึ่งจ.เชียงรายห่างจากกรุงเทพฯอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครขึ้นไปทางเหนือประมาณ 785 กิโลเมตรจากตัวเมืองเชียงราย
 
ตามทางหลวงหมายเลข 10 (สายเชียงราย – แม่สาย ) ประมาณ 48 กิโลเมตรแยกซ้ายเข้าดอยตุงที่หลักกิโลเมตรที่ 871 – 872 ตรงข้ามตู้ยามห้วยไคร้ (สายเก่า) ตามทางหลวงหมายเลข 1149 เส้นทางไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวบนดอยตุง
 
สามารถเดินทางเป็นวงรอบสู่อำเภอแม่สายได้ เป็นทางลาดยางขึ้นเขาคดเคี้ยว ลัดเลาะไปตามภูมิประเทศที่สวยงาม เส้นทางสู่ดอยตุงนี้ นอกจากจะชมความสวยงามของทิวทัศน์แล้ว ยังเป็นเส้นทางที่มีความสะดวกและมีความปลอดภัยสูงอีกด้วย
 
นอกจากนี้ สามารถเดินทางจากดอยแม่สะลองสู่ดอยตุงได้ โดยกลับลงจากดอยแม่สะลองถึงบ้านป่าเมี้ยงใกล้กับศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา แยกซ้ายเข้ามาตามทางลาดยาง ทะลุถึงที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวงบรรจบกับเส้นทางดอยตุง (สายเก่า) ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร
 
อำเภอแม่สาย เป็นอำเภอที่อยู่สุดยอดแดนสยามติดกับชายแดนประเทศพม่าที่ท่าขี้เหล็ก ห่างจากตัวเมืองเชียงรายขึ้นไปประมาณ 62 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวที่มาเมืองเชียงรายมักจะมาเที่ยวที่แม่สาย ข้ามไปประเทศพม่าตรงท่าขี้เหล็กเพื่อหาซื้อสินค้าราคาถูกและแปลกตา นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีก เช่น พระธาตุดอยเวา
 
ซึ่งตั้งอยู่บนดอยริมฝั่งน้ำแม่สาย เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระเกศธาตุ และเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอแม่สายและท่าขี้เหล็กของพม่าได้อย่างชัดเจนและนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสมาเที่ยวในฤดูหนาวอาจได้เที่ยวชมการจำหน่ายสตรอเบอรีปลอดสารเคมีที่อยู่บริเวณถนนแถวอำเภอแม่สายได้
 
ตำนานเรื่องแรก เรื่องตำนานดอยนางนอนนี้ เล่ากันว่านานมาแล้ว ณ เมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา มีเจ้าหญิงองค์หนึ่งมีพระรูปงดงามเป็นที่ยิ่ง ได้แอบรักกับชายเลี้ยงม้าในวัง จึงหนีตามกันมาถึงที่ราบใกล้แม่น้ำโขง เมื่อเดินทางไปถึงที่นั่น
 
เจ้าหญิงก็ทรงครรภ์ได้หลายเดือนแล้ว จึงเสด็จต่อไปไม่ไหว บอกพระสวามีว่าจะประทับรออยู่ที่นั่น สวามีก็บอกว่าจะไปหาอาหารมาให้ อย่าไปไหนนะ ชายหนุ่มก็ไปแล้วไปลับไม่กลับมาเสียที มาได้ข่าวอีกที 
 
ปรากฏว่าถูกฆ่าโดยทหารของพระราชบิดาเจ้าหญิงที่สะกดรอยตามมานั่นเอง ด้วยความเสียใจนางจึงใช้ปิ่นปักผม แทงพระเศียรของพระองค์จนเลือดไหลออกมาเป็นสาย กลายเป็นแม่น้ำแม่สายในทุกวันนี้และพระวรกายของพระองค์ที่นอนเหยียดยาวจากทิศใต้จรดทิศเหนือ ก็กลายเป็นดอยนางนอนจนทุกวันนี้ โดยส่วนของพระอุทร(ท้อง)ก็เป็นดอยตุง
 
ทางไปอำเภอแม่จัน มีขุนเขาทอดตัวคล้ายผู้หญิงนอนเหยียดยาว เรียกว่า ดอยนางนอน เดิมชื่อ ดอยตายสะหรือดอยสามเส้า ซึ่งเกี่ยวกันกับตำนานลาวจก เทวบุตรอย่างแนบแน่น ดอยส่วนที่ศีรษะเรียกว่า ดอยจ้อง หรือดอยจิกจ้อง (เดิมเรียกดอยนี้ว่า ดอยท่าหรือดอยต้า)
 
เป็นดอยของลูกชายปู่เจ้าลาวจกที่รอคอยพ่อ ดอยลูกถัดมาเรียกว่า ดอยย่าเฒ่า ซึ่งเป็นภรรยาของปู่เจ้าลาวจก ส่วนดอยอีกลูกหนึ่งคือ ดอยดินแดง หรือดอยปู่เจ้าลาวจก หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามของ ดอยตุง
 
เชื่อกันว่า ดอยทั้ง 3 นี้เป็นที่อยู่อาศัยเดิมของลาวจักราช ผู้เป็นต้นวงศ์ของพญามังราย ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายมาสร้างเมืองหิรัญนครเงินยาง เหนือดอยดินแดงเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุดอยตุง อันถือเป็นปฐมธาตุแห่งแรกของภาคเหนือ 
 
ตำนานเรื่องที่สอง เล่าโดยลุงปัน จักกล่าวขานตำนานดอยนางนอน ความเดิมมีอยู่ว่า มีพญาครุฑตัวหนึ่งได้ลักพาเอาพญานาค มาซุกซ่อนนอนอยู่บนดอยแห่งนี้ คือนามว่า ดอยนางนอน ฝ่ายพญานาคก็ค้นหาลูกสาวจนทั่วเมืองบาดาลก็หาพบไม่
 
จึงดำดอนชอนป่าแหวกแผ่นดิน โผล่ขึ้นมา ณ ถ้ำหลวง แล้วพบลูกสาวบริเวณ ขุนน้ำนางนอน พญานาคได้ขอลูกสาวคืน ส่วนพญาครุฑ ได้ขอเงินทองเป็นของแลกเปลี่ยน พญานาคก็ยอมกลับไปเอาเงิน เอาทอง พร้อมบริวารมาอาศัยอยู่บริเวณ หนองละกา
 
หรือที่ชาวบ้าน หนองตานาค นอกจากนั้น พญานาคยังได้สร้างเจดีย์ เป็นอนุสรณ์ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า พระธาตุจอมนาคยังทุกวันนี้ ส่วนเงินทองที่เหลือ พญาครุฑเอาเก็บไว้ ในถ้ำทรายทอง นั้นเอง พญานาคพาลูกสาวกลับเมืองบาดาล ส่วนพญาครุฑได้ เสียชีวิตบนดอยตุง กลายเป็นผารูปรุ้งอยู่ทางทิศตะวันออก ของพระธาตุดอยตุง
 
สถานที่ติดต่อ เทือกเขาดอยนางนอน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ดอยนางนอน Map ดอยนางนอน Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Mountain (Doi) Group: Mountain (Doi)
Tag Tag: ดอยนางนอน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(38)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(14)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(18)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(13)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(16)

Hot Springs Hot Springs(6)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(10)

Sea, Beach Sea, Beach(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)