หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ (บ้านสันธาตุ)

หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ (บ้านสันธาตุ)

หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ (บ้านสันธาตุ)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Rai attractions

Attractions in Thailand

หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ บ้านสันธาตุ ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  บ้านสันธาตุ หมู่ 4 ต.โยนก อ.เชียงแสน จงเชียงราย อยู่ห่างจากถนนสายหลักเชียงราย-เชียงแสน (ก่อนถึงอำเภอเชียงแสนประมาณ 10 กิโลเมตร)
 
บริเวณบ้านสันต้นเปา เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงชนบท สายดอยจัน-ท่าข้าวเปลือก ประมาณ 9 กิโลเมตร จากทางแยกก่อนถึงบ้านสันธาตุ ผ่านบ้านสันต้นเปา หมู่6, บ้านดอยจัน หมู่1, บ้านร่องบง หมู่2
 
หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ บ้านสันธาตุ  เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (12 สิงหาคม 2547)
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
1. ส่งเสริมและอนุรักษ์การผลิตไหมไทย 
2. พัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
3. ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 
กิจกรรมพัฒนาไหมไทย ใน หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติฯ 
1. ส่งเสริมการเลี้ยงไหมไทยและไหมไทยลูกผสม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเส้นไหมทั้งในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อยในชุมชน 
3. ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมไทย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนและไหมไทย 
5. ส่งเสริมระบบการตลาดไหมไทย 
6. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านการผลิตไหมแบบครบวงจร
 
ข้อมูลการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  เกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 64 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกหม่อน 127 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ บร.60 มีห้องเลี้ยงไหม 64 ห้อง (เป็นห้องสาธิต 35 ห้อง และห้องแบบประหยัด 29 ห้อง)
 
เลี้ยงไหมพันธุ์ กสก.8, กสก.10, พันธุ์พื้นเมือง (นางลาย), และพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ (รังขาว) โดยได้รับการสนับสนุนไข่ไหมจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน (หม่อนไหม)และ
 
บริษัทไหมน่าน จำกัด เกษตรกรเลี้ยงไหมปีละ 6-8 รุ่นๆ ละ 25-40 แผ่น ผลผลิตรังไหม เฉลี่ย 22-30 กก./แผ่น ผลผลิตเส้นไหม เฉลี่ย 2-4 กก./แผ่น
 
ผ้าไหมและการจำหน่าย 
- ผ้าไหมสีพื้น ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าโสร่ง จำหน่ายราคาเมตรละ 300-600 บาท 
- ผ้าสไบ ราคาผืนละ 250-450 บาท 
- ผ้าขาวม้า ราคาผืนละ 300-350 บาท
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงแสน โทร. 053-777096 โทรสาร. 053-777076 ,
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย โทร. 053-773496 โทรสาร. 053-773533
 
สถานที่ติดต่อ หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ บ้านสันธาตุ ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ (บ้านสันธาตุ) Map หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ (บ้านสันธาตุ) Map
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ (บ้านสันธาตุ)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(38)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(14)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(18)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(13)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(16)

Hot Springs Hot Springs(6)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(10)

Sea, Beach Sea, Beach(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)