ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Rai attractions

Attractions in Thailand

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2525 บนพื้นที่ 75 ไร่ โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย สถาบันวิจัยชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ดำเนินงานโครงการวิจัยวิธีการส่งเสริมเกษตรที่สูง และทำการทดลองพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล เสาะหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร เดือนกุมภาพันธ์ 2527
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมศูนย์ เป็นครั้งแรก สำหรับงานวิจัยได้ดำเนินต่อเนื่องมากระทั่งปี พ.ศ. 2530 จึงเริ่มดำเนินการส่งเสริมด้านการเกษตรมาจนถึงปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง
 
ตั้งอยู่ ในเขตบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 13 ตำบลเจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 780 เมตร อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายถึงศูนย์ฯ ห้วยโป่ง ประมาณ 67 กม.
 
ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที มีพื้นที่รับผิดชอบ 17.73 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,083.06 ไร่ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหุบเขา มีที่ราบระหว่างเขาเพียงเล็กน้อย พื้นที่มีความลาดชัดตั้งแต่ 45 –90 %
 
อุณหภูมิเฉลี่ย 21.75 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,600 มิลลิลิตร ต่อปี มีหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน 370 ครัวเรือน ประชากร 1,549 คน เป็นชาวเขาผ่ามูเซอดำ บ้านห้วยโป่งนับถือผีและคนพื้นเมือง บ้านป่าเมี่ยง บ้านสบโป่ง บ้านป่าตอง บ้านโป่งน้ำร้อนนับถือศาสนาพุทธ
 
จุดท่องเที่ยวภายในศูนย์ฯ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมกิจกรรมของศูนย์ฯนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมสถานที่แต่ละแห่งได้โดยมีจุดที่น่าสนใจได้ดังนี้ 
1. ชมแปลงทดลองสาธิตผักแปลงใหม่ อาทิ แตงหวาน โอ๊กรีฟเขียว เรดแครอล ผักกาดขาวปลีพันธุ์ใหม่ บร๊อคเคอรี่ ผักกาดขาวปลีไส้ส้ม และคะน้ายอดคำ ผักกาดหอมแดง ผักกาดหวาน ถั่วแขก ถั่วลันเตา 
 
2. ชมแปลงไม้ดอก อาทิ เฟินหนัง คาร่าลิลลี่ ดอกไม้แห้ง อาทิ ช่อดาว หญ้าไข่มุก หญ้าฟางขาว ช่อดาวอีสาน และซีทาเรีย 
 
3. ชมแปลงไม้ผลเมืองหนาว อาทิ บ๊วย พลับ และเสาวรสพันธุ์หวาน
 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
1.บ่อน้ำร้อนธรรมชาติแม่ขะจาน อยู่ห่างจากศูนย์ฯห้วยโป่งประมาณ 3 กม. ตั้งอยู่บริเวณ ถนน เชียงใหม่ – เชียงราย 
2.น้ำตกป่าผาลม เป็นน้ำตกขนาดเล็ก 3 ชั้น ชั้นที่ 2 เป็นหน้าผาสูง ชั้นที่3 เป็นช่องลม 
3. น้ำตกป่าเมี่ยงเปรียบได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชน
 
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ชมวัฒนธรรมปีใหม่ของชาวเขาเผ่ามูเซอดำ ประมาณเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ของทุกปี 
- ชมการตีมีดแบบมูเซอ 
- ชมการตำข้าวโดยการใช้ ครกกระเดื่อง
 
ของฝาก
- ผักเมืองหนาวตามฤดูกาล 
- มีด
 
ที่พัก + ร้านอาหาร
- บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 1 หลัง รับรองได้ 15 คน ราคา 50 บาท/คน/คืน
 
- เต็นท์บริการ ขนาด 2-4 คน ราคา 100 บาท/หลัง/คืน ถุงนอน 20 บาท/ถุง/คืน กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบริการพื้นที่ 50 บาท/หลัง/คืน 
 
- มีร้านอาหารตามสั่งบริการภายในศูนย์ฯ (กรุณาโทรจองล่วงหน้า) 
 
- ร้านอาหารนอกศูนย์ฯ ต้องขับรถออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร 
 
- บ้านพักแบบเรือนชาวมูเซอแบบโบราณ ภายในบริเวณศูนย์วัฒนธรรม
 
การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ถึง กม. 64 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมง ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ 67 กิโลเมตร
 
หมายเหตุ ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้าง ราค่าโดยสารประมาณคนละ 40 บาท ราคาเหมาคันละประมาณ 800 บาท หรือตามแต่ตกลง
 
สถานที่ติดต่อ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 13 ตำบลเจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
Tel Tel: 053609568
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(38)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(14)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(18)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(13)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(16)

Hot Springs Hot Springs(6)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(10)

Sea, Beach Sea, Beach(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)