ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Rai attractions

Attractions in Thailand

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ด้วยภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขามีความเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และทรัพยากรมากมายแต่ได้ถูกทำลายด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ให้แปรสภาพไปเป็นไร่ฝิ่นที่มีอาณาบริเวณกว้างไกลถึง 1,400 ไร่
 
ราษฏรมีรายได้จากการปลูกฝิ่นจำนวนมาก แต่ทุกครัวเรือนก็ยังมีปัญหาในด้านชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพอนามัยเสื่อมโทรมเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในการศึกษา พ.ศ.2523 มูลนิธิโครงการหลวง
 
จึงได้ตั้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงขึ้น เดิมตั้งอยู่ที่บ้านแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก จึงได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านขุนแจ๋ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.2527
 
จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่รับผิดชอบเดิมประมาณ 26.68 ตารางกิโลเมตรและอยู่ระหว่างขอขยายเพิ่มเติม 45.20 ตารางกิโลเมตร โดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1000-1400 เมตร
 
แหล่งท่องเที่ยวการเกษตร
- ชมแปลงสาธิตไม้ผล ภายในบริเวณหน่วยย่อยสามลี่ อาทิ พีช พลัม 
 
- ชมและชิมชาในสวนเกษตรกร ได้แก่ พันธุ์หยวนจืออู่หลง ชาเบอร์ 12 และชาพันธ์สามฤดู 
 
- ชมแปลงเกษตรของชาวบ้าน แปลงเซเลอรี่พาร์สเลย์ ปวยเหล็ง ที่ให้ผลผลิตตลอดปี 
 
- ชมความงดงาม ของดอกสะแตติส แคสเปียร์(Statice Caspears)ที่ออกดอกตลอดปี
 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
- จุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น-ตกที่ไม่เหมือนใครท่ามกลางดงดอยภายในศูนย์ฯ และจุดชมวิวบ้านขุนแจ๋ในวันที่อากาศดี จะมองเห็นประกายเพชรจากธรรมชาติที่สวยงาม
 
- ท่องเที่ยวในเส้นทางขุนแจ๋-แม่ปูนหลวง-หัวยทราย(ฤดูฝน- off road) 
 
- สัมผัสดอยสวย ป่าเขียว เพลิดเพลินใจกับการเล่นน้ำตกกลางไพร
 
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี
- พิธีขึ้นปีใหม่(กินวอ) ของชาวเขาเผ่าลีซู จัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 
 
- พิธีกินข้าวใหม่ของชาวเผ่าลีซู จัดขึ้นประมาณเดือนสิงหาคม
 
- ชมวิถีชิวตของเขา 3 เผ่า(ลีซอ มูเซอ อาข่า)
 
ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก
- บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 1 หลัง รับรองได้ประมาณ 20 คน 
 
- เต็นท์บริการ มีให้เช่าขนาด 4 คน พร้อมถุงนอน 1 ถุง 
 
- ภายในศูนย์ฯ ไม่มีบริการ แต่จะมีร้านค้าชาวบ้านในระแวกนั้น
 
ของฝาก
- พืชผัก ไม้ผลเมืองหนาว 
- หัตถกรรมเย็บปักถักร้อยของชาวมูเซอ
- การปักผ้าของชาวเขาเผ่าลีซอ 
- ใบชาอู่หลง
 
การเดินทาง สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง 
- เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงใหม่ทางหลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่-พร้าว ระยะทางประมาณ108 กิโลเมตรเข้าอำเภอพร้าว ผ่านไปทาง อ.เวียงป่าเป้าเป็นถนนลาดยางตรงไปทางบ้านขุนแจ๋ระยะทาง 22 กิโลเมตร 
 
- เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงรายถึง กม.52 อ.เวียงป่าเป้า เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางหลวงหมายเลข 1150 ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร
 
หมายเหตุ ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้าง จุดจอด ณ สถานีขนส่งช้างเผือก
 
สถานที่ติดต่อ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
Tel Tel: 053263816
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(38)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(14)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(18)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(13)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(16)

Hot Springs Hot Springs(6)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(10)

Sea, Beach Sea, Beach(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)