หมู่บ้านชาวเขา (ดอยฮาง)

หมู่บ้านชาวเขา (ดอยฮาง)

หมู่บ้านชาวเขา (ดอยฮาง)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Rai attractions

Attractions in Thailand

หมู่บ้านชาวเขา  
- บ้านอาแป เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาใกล้น้ำตกห้วยแก้ว มีที่พักแบบเกสต์เฮ้าส์และสถานที่ขายของที่ระลึกซึ่งเป็นการประดิษฐ์ของชาวบ้านซึ่งทำด้วยมือ และบริการนวดตัวและนวดฝ่าเท้าตำหรับชาวเขาไว้บริการและนอกจากนี้ยังมีจุดที่สามารถชมวิวของป่าไม้ที่สวยงาม ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
 
- บ้านจะอือ เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเซอ ตั้งอยู่บนยอดเขาใกล้กับน้ำตกห้วยตาด ที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นพื้นที่สูง สามารถมองเห็นตัวเมืองเชียงราย ได้อย่างชัดเจน เป็นหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ตำข้าวรับประทานเอง มีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยว การเดินทางในฤดูแล้งสามารถใช้รถแบบโฟว์วีลเข้าไปได้ ส่วนฤดูฝนต้องเดินทางด้วยเท้าเข้าไปอย่างเดียว มีที่ตั้งห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 20 กิโลเมตร (ถนนลาดยาง 14 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 6 กิโลเมตร) 
 
- บ้านจะจ๋อ เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเซอ ตั้งอยู่บนยอดเขาใกล้บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างเส้นทางที่เดินเท้าไปยังน้ำตกห้วยแก้ว เป็นจุดแวะพักระหว่างทางของนักท่องเที่ยว เป็นหมู่บ้านซึ่งยังมีวัฒนธรรมประเพณีของเผ่ามูเซอเดิม ๆ อยู่ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนิยมมาพักแรมกับชาวบ้านภายในหมู่บ้านเป็นประจำ 
 
- บ้านผาเสริฐใน เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า ตั้งอยู่หุบเขาในหมู่บ้านผาเสริฐพัฒนา หมู่ 6 ห่างจากหมู่บ้านผาเสริฐประมาณ 1 กิโลเมตร ที่ตั้งบ้านแต่ละบ้านปลูกอยู่ชิดกัน มีทัศนียภาพที่สวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมมาตั้งเต้นท์พักแรมหรือนอนกับชาวเขาในบ้านของตนเอง มีการแสดงพื้นบ้านที่น่าสนใจ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง
Tel Tel: 053716436
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: หมู่บ้านชาวเขา (ดอยฮาง)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(38)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(14)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(18)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(13)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(16)

Hot Springs Hot Springs(6)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(10)

Sea, Beach Sea, Beach(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)