น้ำพุร้อนห้วยทรายขาว

น้ำพุร้อนห้วยทรายขาว

น้ำพุร้อนห้วยทรายขาว

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Rai attractions

Attractions in Thailand

น้ำพุร้อนห้วยทรายขาว อยู่ในบริเวณที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นตะกอนน้ำ (Alluvial deposit) ซึ่งประกอบด้วยชั้นของหินทรายและดินที่ยังไม่จับตัวกันแน่น บริเวณแหล่งน้ำพุร้อนครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ติดถนนพหลโยธิน ทางด้านตะวันออก
 
ลักษณะของแหล่งน้ำพุร้อนเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ที่ก่อเป็นบ่อซีเมนต์ จำนวน 36 บ่อ บ่อน้ำร้อน บ่อน้ำอุ่น และบ่อน้ำเย็น บ่อทั้ง 3 วางตัวอยู่ในแนวเกือบทิศเหนือ-ใต้ โดยบ่อน้ำเย็นอยู่ทางทิศเหนือของบ่อน้ำอุ่นและบ่อน้ำร้อน
 
น้ำพุร้อนห้วยทรายขาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีพื้นที่ติดกับถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นถนนสายหลักในการเดินทางสู่ภาคเหนือ และการเดินทางเข้าไปยังแหล่งน้ำพุร้อนห้วยทรายขาวเป็นไปอย่างสะดวก
 
นอกจากนี้ประชากรส่วนใหญ่ยังนิยมในการท่องเที่ยวน้ำพุร้อน เนื่องจากมีความต้องการดื่ม อาบหรือแช่ลงในน้ำพุร้อน ซึ่งนอกจากจะทำให้ร่างกายสะอาด สดชื่น แล้วยังมีความเชื่อว่าสามารถบำบัดโรคบางชนิดได้
 
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาวเป็นกรรมสิทธิ์ของแขวงการทางเชียงราย กรมทางหลวง ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว
 
โดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว กำลังดำเนินเรื่องเพื่อขอบ่อน้ำร้อนคืนให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ของตำบลทรายขาว
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว โทร. 053-666806, 053-729721 ต่อ 18 หรือ แขวงการทางเชียงราย โทร.053-711139
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Hot Springs Group: Hot Springs
Tag Tag: น้ำพุร้อนห้วยทรายขาว
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(38)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(14)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(18)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(13)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(16)

Hot Springs Hot Springs(6)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(10)

Sea, Beach Sea, Beach(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)