แม่น้ำจัน

แม่น้ำจัน

แม่น้ำจัน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Rai attractions

Attractions in Thailand

แม่น้ำจัน ต้นน้ำเกิดจากภูเขาสามเส้า ทิศตะวันตกของอำเภอแม่จันติดเขตรัฐฉานของประเทศพม่า ไหลผ่านไปทางทิศตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับแม่น้ำคำลงสู่แม่น้ำโขง มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร
 
มีฝายหรือทำนบกั้นน้ำ 1 แห่ง ที่ตำบลป่าตึง เป็นฝายเล็กๆ ของเกษตรกรชาวอำเภอแม่จันและชาวอำเภอเชียงแสน ใช้ประโยชน์ในเกษตรกรรมคือ การปลูกข้าวมากที่สุดสายหนึ่งในจังหวัดเชียงราย แม้ว่าจะเป็นสายเล็กๆและไม่ยาวมากก็ตาม
 
แม่น้ำในจังหวัดเชียงรายทุกสายจะไหลขึ้นไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้เพราะจังหวัดเชียงรายมีทิวเขาอยู่รอบอาณาเขตโดยเฉพาะทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้
 
ซึ่งมีภูเขากั้นอยู่หนาแน่นจนไม่มีทางที่น้ำจะไหลไปได้ นอกจากทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลุ่มแม่น้ำโขง ไม่มีภูเขาหนาแน่น ทำให้พื้นผิวของโลกบริเวณจังหวัดเชียงรายลาดเอียงไปทางทิศเหนือ
 
จึงทำให้แม่น้ำทุกสายไหลไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่แม่น้ำโขง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษกว่าจังหวัดอื่นของประเทศ
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: แม่น้ำจัน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(38)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(14)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(18)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(13)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(16)

Hot Springs Hot Springs(6)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(10)

Sea, Beach Sea, Beach(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)