แม่น้ำสาย

แม่น้ำสาย

แม่น้ำสาย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Rai attractions

Attractions in Thailand

แม่น้ำสาย ต้นน้ำเกิดอยู่ในเขตรัฐฉานของประเทศพม่าไหลผ่านมาทางทิศตะวันออก เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า ผ่านอำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสน แล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่ สบรวก
 
มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ชาวอำเภอแม่สายใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมเกือบทั้งอำเภอ พืชที่ได้ประโยชน์มี ข้าว พืชไร่ เช่น ผักกาด กะหล่ำปลี สตอเบอร์รี่ เป็นต้น และยังเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับพม่าอีกด้วย 
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: แม่น้ำสาย
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(38)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(14)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(18)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(13)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(16)

Hot Springs Hot Springs(6)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(10)

Sea, Beach Sea, Beach(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)