น้ำตกห้วยชมภู (น้ำตกห้วยส้าน)

น้ำตกห้วยชมภู (น้ำตกห้วยส้าน)

น้ำตกห้วยชมภู (น้ำตกห้วยส้าน)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Rai attractions

Attractions in Thailand

ตั้งอยู่บริเวณ บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ. เชียงราย เป็นน้ำตกที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพื่อการท่องเที่ยวที่เข้าถึงธรรมชาติแลการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผาลีซูหรือลีซอ
 
ที่ประเพณีและวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักณ์เป็นของตัวเองและมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวตลอด ท่านสามารถเดินทางจากตัวอำเภอเมืองเชียงรายทางอ่างเก็บบ้านห้วยส้านระยะทางโดยประมาณ 35 กิโลเมตร
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
Tel Tel: 053607454
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกห้วยชมภู (น้ำตกห้วยส้าน)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(38)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(14)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(18)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(13)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(16)

Hot Springs Hot Springs(6)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(10)

Sea, Beach Sea, Beach(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)