หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยวเชียงราย

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยวเชียงราย

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยวเชียงราย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Rai attractions

Attractions in Thailand

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ เขต 2 เชียงราย 
โทร. 0-5374-4674-5, 0-5371-7433, 0-5324-8604
โทรสาร. 0-5371-7434
 
การบินไทย
โทร. 0-5371-1179, 0-5371-5207, 0-5371-5734
โทรสาร. 0-5379-3059
 
โครงการพัฒนาดอยตุง
โทร. 0-5376-7015-7
โทรสาร. 0-5376-7077
 
จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5371-1123  
 
ชมรมธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร จ.เชียงราย
โทร.  0-5371-4519
โทรสาร. 0-5371-1869
 
ชมรมธุรกิจโรงแรมที่พัก จ.เชียงราย
โทร. 0-5371-1800, 0-5371-2973  
 
ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย
โทร. 0-5373-1008-9, 0-5373-1715  
 
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ
โทร. 0-5379-1663, 0-5379-1332, 0-5379-1817  
 
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
โทร. 0-5377-7303, 0-5377-7118, 0-5378-4436  
 
ตำรวจท่องเที่ยว
โทร. 0-5374-0249, 0-5371-7796, 0-5374-0249  
 
ท่าเรือซีอาร์ (เชียงราย)
โทร. 0-5375-0009  
 
ท่าเรือศรีวรรณ (บริการล่องเรือแม่น้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำ)
โทร. 0-5378-4101  
 
ท่าเรือเชียงแสน (บริการล่องเรือไปสิบสองปันนา, ประเทศจีน)
โทร. 0-5365-1136  
 
ไทยแอร์เอเชีย 
โทร. 0-5379-3545, 0-5379-8275  
 
เทศบาลนครเชียงราย
โทร. 0-5371-1333-4, 0-5371-7660, 0-5371-3272  
 
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
โทร. 0-5374-0088  
 
พิพิธภัณฑ์อูบคำ
โทร. 0.-5371-3349  
 
พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น
โทร. 0-5378-4060-3
โทรสาร. 0-5378-4062
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
โทร. 0-5377-7102, 0-5365-0723-28  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โทร. 0-5377-6000  
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 0-5391-7026, 0-5391-6038  
 
ไร่แม่ฟ้าหลวง
โทร. 0-5371-1968, 0-5371-2429  
 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โทร. 0-5371-1300  
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์
โทร. 0-5371-7499
โทรสาร. 0-5371-7032
 
โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค
โทร. 0-5371-1366, 0-5371-5830-3  
 
วิทยุชุมชนเชียงราย
โทร. 0-5376-8298-9  
 
ศูนย์บริหารจัดการ การท่องเที่ยว จ.เชียงราย
โทร. 0-53754991-2
โทรสาร. 053-754991
 
ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ จ.เชียงราย
โทร. 0-5371-6519  
 
ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
โทร. 0-5360-9249  
 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า
โทร. 0-5371-0195-6  
 
สมาคมท่องเที่ยว จ.เชียงราย
โทร. 0-5371-5690, 0-5371-3615, 0-5360-1299
โทรสาร. 0-5371-5691
 
สมาคมรถเช่า จ.เชียงราย
โทร. 0-5371-5690, 0-5371-3615, 0-5360-1299  
 
สถานีตำรวจ
โทร. 0-5371-1184, 0-5371-1599, 0-5371-1444  
 
สนามบินนานาชาติ จ.เชียงราย
โทร. 0-5379-8000, 0-5379-3048, 0-53793-3071  
 
สถานีขนส่ง จ.เชียงราย
โทร. 0-5371-1224  
 
หอการค้า จ.เชียงราย
โทร. 0-5377-4880, 0-5370-0330  
 
หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ (พิพิธภัณฑ์ฝิ่น)
โทร. 0-5378-4444-6
โทรสาร. 0-5365-2133
 
อำเภอเมืองเชียงราย
โทร. 0-5371-9695, 0-5371-1288  
 
โอเรียนไทยแอร์ไลน์
โทร. 0-5379-3555, 0-5379-3041  
 
อำเภอเชียงแสน
โทร. 0-5377-7058, 0-5377-7110

 

Tag Tag: หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยวเชียงราย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(38)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(14)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(18)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(13)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(16)

Hot Springs Hot Springs(6)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(10)

Sea, Beach Sea, Beach(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)