วัดเจดีย์เจ็ดยอด

วัดเจดีย์เจ็ดยอด

วัดเจดีย์เจ็ดยอด

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Rai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชม
 
วัดเจ็ดยอด ประวัติวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2387 มีเนื้อที่ 2 แปลง 
- แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 94.8 ตารางวา 
- แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 88.2 ตารางวา 
 
ได้รับพระราชทาน วิสูงตามสีมา เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2481 ทำพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2487 เป็นอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2521
 
ลำดับเจ้าอาวาส 
1. พระครูบาคันธะ คนธวโส พ.ศ. 2387-2429 
2. พระโมธา โพธิรังสี พ.ศ. 2430-2431 
3. พระครูบาวงศ์ พ.ศ. 2432-2434 
4. พระโกฏิ พ.ศ. 2535-2437 
5. พระครูธรรมจักราลังการ พ.ศ. 2438-2493 
6. พระวิรญาณมุณี (หมื่น สุมโน) ปธ.3 นธ.เอก พ.ศ. 2594-2495 
7. พระครูอานันทขันติคุณ (อินคา จิตตทนโต) นธ.เอก รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ. 2496-2500 
8. พระราชปัญญาโมลี (ชู่ ปัญญาปชุโชโต) ปธ.6 นธ.เอก 
9. พระครูอานันทขันติคุณ (อินคา จิตตทนโต) นธ.เอก รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ. 2539 และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2539
 
วัดเจ็ดยอด เป็นที่ตั้งสำนักงานคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2483 โดยมีเจ้าคณะจังหวัด ดังนี้ 
1. พระวีรญาณมุณี พ.ศ. 2483-2495 
2. พระเมธังกรญาณมุณี (อินสม ชวนปัญญโญ) ปธ.6 นธ.เอก พ.ศ. 2496-2500 
3. พระราชปัญญาโมลี (ชู่ ปัญญาปชโชโต) ปธ.6 นธ.เอก พ.ศ. 2501-2522
 
สถานที่ติดต่อ วัดเจ็ดยอด ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
Tel Tel: 053711385
วัดเจดีย์เจ็ดยอด Map วัดเจดีย์เจ็ดยอด Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดเจดีย์เจ็ดยอด
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(38)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(14)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(18)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(13)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(16)

Hot Springs Hot Springs(6)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(10)

Sea, Beach Sea, Beach(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)