เขาลับงา

เขาลับงา

เขาลับงา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Kamphaeng Phet attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
เขาลับงา เป็นภูเขาเล็กๆ ที่ทอดยาวตามแนวเหนือใต้ ตั้งอยู่ที่ ละติจูดที่ 16 องศา 24 ลิปดา 43 ฟิลิบดาเหนือ และลองติจูดที่ 99 องศา 24 ลิปดา 49 ฟิลิบดาตะวันออก ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 14 กิโลเมตร มีพื้นที่ตามการตัดขวาง ประมาณ 9.6 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 6,000 ไร่ ยอดสูงสุด 485 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ปกคลุมด้วยป่าเบญจพรรณ
 
การเดินทาง จากแยกนครชุมเข้ามาประมาณ 5-7 กิโลเมตร
เขาลับงา Map เขาลับงา Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Mountain (Doi) Group: Mountain (Doi)
Tag Tag: เขาลับงา
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(27)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(4)

Hot Springs Hot Springs(1)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(6)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)