โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (โครงการคลองลาน)

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (โครงการคลองลาน)

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (โครงการคลองลาน)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Kamphaeng Phet attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (โครงการคลองลาน) สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีดำริ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2537 กับนายผ่อง เล่งอี้ อธิบดีกรมป่าไม้ พลโทยิ่งยส โชติมาย แม่ทัพภาคที่ 3 นายศิวะ แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ความโดยสรุป คือ
 
ให้จัดหาพื้นที่ทำกินให้แก่ชาวเขาบ้านแม่พืช และบ้านแปลงที่สี่ที่เคยอาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ โดยจัดที่ทำกินในครอบครัวละ 5 ไร่ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา โดยจัดอาชีพให้ผู้ชายรับจ้างปลูกป่า ผู้หญิงทำเครื่องเงิน เย็บปัก จักสาน และส่งเสริมให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จะทำให้ขายสินค้าของที่ระลึกได้
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (โครงการคลองลาน) Map โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (โครงการคลองลาน) Map
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (โครงการคลองลาน)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(27)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(4)

Hot Springs Hot Springs(1)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(6)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)