อ่างเก็บน้ำห้วยบง

อ่างเก็บน้ำห้วยบง

อ่างเก็บน้ำห้วยบง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Kamphaeng Phet attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำห้วยบง ตั้งอยู่ ที่บ้านบางลาด ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 3,4,5 และหมู่ที่ 7 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เป็นอ่างที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 ลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำสร้างด้วยดินเหนียวอัดแน่นขนาดความยาว 100 เมตร ความสูงประมาณ 12 เมตร
 
กักเก็บน้ำได้ 3 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับน้ำฝนลงป่า 6 ตารางกิโลเมตร สร้างไว้เพื่อเก็บน้ำไว้อุปโภค บริโภค ปัจจุบันนี้ใช้ทำประปา จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนอีกแห่งหนึ่ง เพราะรอบๆ อ่างมีทัศนียภาพสวยงามมาก ล้มรอบไปด้วยภูเขาป่าไม้ ปัจจุบันประชาชนนิยมมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอพรานกระต่าย
อ่างเก็บน้ำห้วยบง Map อ่างเก็บน้ำห้วยบง Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำห้วยบง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(27)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(4)

Hot Springs Hot Springs(1)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(6)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)