วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี

วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี

วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Kamphaeng Phet attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 116 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการโดย ผู้ใหญ่เปรื่อง ฤกษ์หร่าย ได้บริจาคที่ดิน 18 ไร่ ได้เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2498 ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2512 และได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ปี พ.ศ. 2550 ได้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่นระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2551 ได้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่นระดับเขต
 
วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี เป็นศาสนสถานที่จัดกิจกรรมบวชเนกขัมจารีชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เดือนเมษายน กิจรรมกิจกรรมการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชกรกฎาคม –ออกพรรษา กิจกรรมบวชเนกขัมจาริณีชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ เดือนสิงหาคม เป็นประจำทุกปี
 
เป็นศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โดยความร่วมมือกับกระทรวง ICT สำหรับพระภิกษุ และประชาชนในอำเภอคลองขลุง และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมผ่านสถานีวิทยุวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี คลื่น 101.25 MHZ เป็นประจำทุกวันในเวลา05.30 – 06.00 น. และ เวลา 20.30 – 21.00 น.ปัจจุบันมีพระครูถาวรวชิรศาสน์ เป็นเจ้าอาวาส
วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี Map วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(27)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(4)

Hot Springs Hot Springs(1)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(6)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)