วัดซุ้มกอ

วัดซุ้มกอ

วัดซุ้มกอ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Kamphaeng Phet attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดซุ้มกอ สร้างขึ้นในกลุ่มอรัญญิก อยู่นอกเมืองด้านทิศใต้เจดีย์ประธานเป็นลักษณะเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยม ส่วนยอดเหนือองค์ระฆัง ระฆังขึ้นไปพังทะลายลงหมดแล้ว ด้านหน้าของเจดีย์ประธานมีฐานวิหารขนาดเล็ก ที่วัดนี้ได้ขุดพบพระพิมพ์ เรียกว่า พระซุ้มกอ
 
วัดซุ้มกอ ตั้งอยู่นอกอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร บริเวณท้องที่โบราณที่เรียกว่าทุ่งเศรษฐี โดยอยู่ใกล้กับป้อมทุ่งเศรษฐี เนื่องจากเป็นวัดที่บรรจุพระเครื่องที่มีชื่อเสียงมาก คือ พระซุ้มกอ หนึ่งในเบญจภาคียอดพระเครื่องที่นักสะสมพระเครื่องปรารถนา
 
จึงเป็นเหตุให้คนบางกลุ่มได้มารื้อและทำลายส่วนต่างๆของวัด เพื่อค้นหาพระเครื่อง ยังผลให้โบราณสถานชำรุดเสียหายอย่างมาก จนแทบไม่เหลือสภาพของวัด ปัจจุบันโบราณสถานที่ยังปรากฏอยู่ คือพระเจดีย์ประธาน ก่อด้วยอิฐ ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหาร
 
โดยพระวิหารนั้นปรากฏเพียงส่วนฐานเตี้ยๆ พระเจดีย์ประธานเป็นพระเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ?ส่วนบนได้ทลายลง รอบโบราณสถานไม่ปรากฏกำแพงแต่จะเป็นคูน้ำล้อมรอบ ที่เรียกว่าอุทกสีมา ตามแบบนิยมของอาณาจักรสุโขทัย
วัดซุ้มกอ Map วัดซุ้มกอ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดซุ้มกอ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(27)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(4)

Hot Springs Hot Springs(1)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(6)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)