วัดเจดีย์กลางทุ่ง

วัดเจดีย์กลางทุ่ง

วัดเจดีย์กลางทุ่ง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Kamphaeng Phet attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเจดีย์กลางทุ่ง ตั้งนอกเมืองนครชุมทางทิศใต้ ตัววัดหันไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ำโดยรอบ เรียกว่า อุทกสีมา เป็นการจัดแผนผังวัดที่นิยมในสมัยสุโขทัย ด้านหน้าเป็นฐานวิหารก่อด้วยอิฐ ถัดไป เจดีย์ประธานลักษณะทรงดอกบัว (สถาปัตยกรรมของสุโขทัย)
วัดเจดีย์กลางทุ่ง Map วัดเจดีย์กลางทุ่ง Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดเจดีย์กลางทุ่ง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(4)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(27)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(4)

Waterfalls Waterfalls(4)

Hot Springs Hot Springs(1)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(6)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)