งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phranakhon Si Ayutthaya attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ชาวบ้านอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมฟื้นฟูประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ปลุกชีวิตคลองลาดชะโดกลับมาเหมือนอดีต นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสและชมตลาด 100 ปี ลาดชะโดที่เก่าแก่ในวันอาสาฬหบูชา
 
สำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดลาดชะโด และ องค์กรภาคเอกชน จะจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้ ตลอดจนส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันบำรุงรักษาแม่น้ำลำคลองให้อยู่ในสภาพสวยงาม เหมือนครั้งในอดีตที่ชาวบ้านได้ใช้อาศัยน้ำในการอุปโภคบริโภค
 
ทั้งนี้การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ของชาวอำเภอผักไห่ ในคลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีนี้เป็นครั้งที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการจัดงานเมื่อปีที่ผ่านมา ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก 
 
การแห่เทียนพรรษาทางน้ำของชาวอำเภอผักไห่ จะมีความแตกต่างไปจากที่อื่น ตรงที่ว่าชาวบ้านที่อำเภอผักไห่ มีวิถึชีวิตที่ต้องอยู่กับสายน้ำจะใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางติดต่อกันระหว่างสองฝั่งคลองเป็นหลัก เมื่อถึงงานประเพณีสำคัญชาวบ้านจะนำเรือนับร้อยลำมาตบแต่งให้สวยงามเข้าร่วมพิธี และในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำของชาวคลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ ที่ชาวบ้านนำเรือที่เก็บไว้นับร้อยลำนำมาตบแต่ง เป็นแถวยาวตลอดคลองลาดชะโด
 
ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานดังกล่าวจะได้ชมการประกวดตกแต่งเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำ การประกวดตกแต่งบ้านเรือนริมคลองลาดชะโด การประกวดเทพีเทียนพรรษา และ การประกวดภาพถ่าย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ Map งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ Map
Tag Tag: งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(9)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(133)

Church Church(2)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(14)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(10)

Local Market Local Market(5)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)