ปฐมหมุดหลักฐานแผ่นดิน

ปฐมหมุดหลักฐานแผ่นดิน

ปฐมหมุดหลักฐานแผ่นดิน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phranakhon Si Ayutthaya attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ปฐมหมุดหลักฐานแผ่นดิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150 ปฐมหมุดหลักฐานแผนที่ เป็นหมุดศูนย์กำเนิดหมุดแรกที่กรมกรมที่ดินสร้างขึ้นในประเทศไทยเพื่อใช้อ้างอิงในการรังวัดวางโครงการ และสร้างระวางแผนที่สำหรับออกโฉนดที่ดิน
 
สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ.123 สร้างไว้ที่กลางทุ่งนา ตำบลบ้านท่าตอ อำเภอมหาราช ( นครใหญ่) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กำเนิดพิกัดฉาก
 
ซึ่งมีค่าตามพิกัดภูมิศาสตร์เป็นขีดขวาง 14 องศา 33 ลิปดา 58.51 ฟิลิปดา ทางเหนือ ขีดยาว 100 องศา 30 ลิปดา 36.78 ฟิลิปดา ทางตะวันออก เป็นหมุดศูนย์กำเนิดมณฑลอยุธยา ใช้สำรวจแผนที่ระวาง 1.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.จังหวัดอ่างทอง 3.จังหวัดสิงห์บุรี 4.จังหวัดลพบุรี 5.จังหวัดสระบุรี 6.จังหวัดปทุมธานี 7.เขตธัญญะบุรี
Tag Tag: ปฐมหมุดหลักฐานแผ่นดิน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(9)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(133)

Church Church(2)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(14)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(10)

Local Market Local Market(5)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)