วัดศรีโพธิ์ (ใหม่ศรีโพธิ์)

วัดศรีโพธิ์ (ใหม่ศรีโพธิ์)

วัดศรีโพธิ์ (ใหม่ศรีโพธิ์)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phranakhon Si Ayutthaya attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีโพธิ์ (ใหม่ศรีโพธิ์) วัดใหม่ศรีโพธิ์ เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับวัดพรหมกัลยาราม(วัดใหม่) ซึ่งวัดใหม่นี้มีหลักฐานแผ่นศิลาจารึกหน้าอุโบสถว่า ท้าวพรหมกันดาน เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ.2292 ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมโกศ เข้าใจว่าวัดศรีโพธิ์คงจะสร้างในยุดสมัยเดียวกัน และได้รับพระราชทางวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2300
 
เวลาได้ล่วงเลยมาถึงประมาณ พ.ศ.2308-2309 พม่าได้ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาโดยพม่าได้ตั้งทัพล้อมกรุงศรีอยุธยาหลายจุดรวมถึงบริเวณทุ่งศรีโพธิ์(วัดศรีโพธิ์) เพื่อเข้าตีกรุงศรีอยุธยา ทางกรุงศรีอยุธยาได้ทำการสู้รบ ทำการยิงปืนใหญ่ถล่มค่ายพม่าแห่งนี้(วัดศรีโพธิ์) ทำให้ข้าศึกได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก แต่วัดศรีโพธิ์แห่งนี้ไม่ได้รับความเสียหาย จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงแก่ทัพพม่าเมื่อ พ.ศ.2310 วัดศรีโพธิ์ได้กลายเป็นวัดร้าง
 
และมาได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ อีกครั้งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมา พ.ศ.2475 ทางราชการและคณะสงฆ์จึงประกาศให้วัดศรีโพธิ์และวัดพรหมกัลยารามรวมเข้าด้วยกันแล้วขนานนามใหม่ว่า " วัดใหม่ศรีโพธิ์ " จนถึงวันนี้ และได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถขึ้นใหม่ โดยการสร้างครอบอุโบสถเก่าทั้งหลัง
 
ดังปรากฏทุกวันนี้ สรุปได้ว่า " วัดศรีโพธิ์ " (ใหม่ศรีโพธิ์) แห่งนี้มีอายุถึง 255 ปี และมีสิ่งสำคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย-ลพบุรี-อยุธยา-เจดีย์พระธาตุประทานพร-รอยพระพุทธบาทจำลอง-ใบเสมา-แผ่นศิลาจารึก(สมัยสมเด็จพระบรมโกฬ) ที่ควรเคารพกราบไหว้เป็นอย่างยิ่ง และต้นยางอายุเก่าแก่-สวนป่าอันร่มเย็น วัดศรีโพธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 6/3 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 พระอธิการสงวน อสฺสโว เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน โทร. 035-251396 , 089-0315504
 
การเดินทาง รถโดยสารประจำทางอยุธยา - ลพบุรี และรถยนต์ส่วนตัว
วัดศรีโพธิ์ (ใหม่ศรีโพธิ์) Map วัดศรีโพธิ์ (ใหม่ศรีโพธิ์) Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดศรีโพธิ์ (ใหม่ศรีโพธิ์)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(9)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(133)

Church Church(2)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(14)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(10)

Local Market Local Market(5)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)