วัดตะไกร

วัดตะไกร

วัดตะไกร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phranakhon Si Ayutthaya attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดตะไกร ทางทิศเหนือ บริเวณทิศตะวันตกของคลองสระบัว ภายในเขตพุทธาวาสซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว เจดีย์แปดเหลี่ยม วิหารราย และเจดีย์ราย โดยมีเจดีย์แปดเหลี่ยมตั้งอยู่ทิศตะวันตกหรือด้านหลัง
 
แต่ปรากฎชื่อในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน ที่เชื่อว่ามีเค้าโครงมาจากเรื่องจริงในสมัยอยุธยา จากการศึกษาทางโบราณคดีสามารถสรุปได้ว่า วัดตะไกรนี้สร้างสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น และถูกทิ้งร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 ใน พ.ศ.2310 ต่อมาในช่วงรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลักฐานผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่ของวัดตระไกรอีกครั้ง
 
การเดินทาง รถโดยสารประจำทางอยุธยา - ลพบุรี และรถยนต์ส่วนตัว
วัดตะไกร Map วัดตะไกร Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดตะไกร
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(9)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(133)

Church Church(2)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(14)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(10)

Local Market Local Market(5)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)