วัดประดู่ทรงธรรม

วัดประดู่ทรงธรรม

วัดประดู่ทรงธรรม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phranakhon Si Ayutthaya attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดประดู่ทรงธรรม เดิมชื่อวัดประดู่โรงธรรม ไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับประวัติการสร้าง ตามคำบอกเล่าของอธิการบุญนาค สิลสำโร ว่าวัดนี้เป็นวัดที่ตั้งขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดประดู่ทรงธรรม
 
ภายในพระวิหารของวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยราชการที่ 4 เป็น ภาพไตรภูมิ เทพชุมชน พุทธประวัติ ชาดกขบวนช้าง ภาพการละเล่นและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
 
การเดินทาง จากกรุงเทพฯ เข้าสู่ตัวเมืองอยุธยาถนนเส้นโรจนะถึงสี่แยกไฟแดงเจดีย์วัดสามปลื้ม (เจดีย์กลางถนน) ให้เลี้ยวขวาตรงไป ประมาณ 2 กิโลเมตร และเลี้ยวซ้ายผ่านสำนักงานเทศบาลเมืองอโยธยาจะเห็นวัดประดู่ทรงธรรมอยู่ขวามือ
วัดประดู่ทรงธรรม Map วัดประดู่ทรงธรรม Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดประดู่ทรงธรรม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(9)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(133)

Church Church(2)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(14)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(10)

Local Market Local Market(5)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)