วัดทำเลไทย

วัดทำเลไทย

วัดทำเลไทย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phranakhon Si Ayutthaya attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดทำเลไทย ที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประวัติความเป็นมา วัดทำเลไทยได้เริ่มก่อสร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อประมาณ พ.ศ.2220 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง
 
โดยพุทธศาสนิกชนที่อพยพมาจากเมืองสุพรรณบุรี มาตั้งถิ่นฐานและสร้างวัดขึ้นมาขนานนามให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและประวัติศาสตร์ว่า "วัดทำเลไทย" หมายถึง เป็นแหล่งทำมาหากินของคนไทยผู้อพยพ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2230 ผู้อุปถัมภ์วัดนี้แต่เดิม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมพระนครสวรรค์พินิต
 
ปูชนียวัตถุสำคัญ พระประธานในอุโบสถ พระเพลากว้าง 84 นิ้ว ปางสมาธิ สร้างประมาณ พ.ศ.2359 โดยสมเด็จพระวันรัต ชาติภูมิคามประเทศ บางพระ จังหวัดนครชัยศรีเป็นผู้สร้าง ส่วนตัวพระอุโบสถนั้น ปัจจุบันได้บูรณะปฏิสังขรณ์ล่วงเสร็จแล้วเป็นครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ.2525
 
ภายในอุโบสถ มีภาพเขียนบนฝาผนัง เรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก ที่ได้เขียนภาพขึ้นมาใหม่มีความงดงามน่าชมเป็นอย่างยิ่ง วิหารด้านเหนือ ประดิษฐานพระพุทธรูป "หลวงพ่อดำ" หรือเรียกอีกพระนามว่า "พระพทุธสิริจันทเกษม" สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2461 โดยเจ้าอาวาสรูปที่ 1 หลวงพ่อฟัก วิหารด้านใต้ ประดิษฐานรูปหล่อพระองค์ของอดีตพระมหากษัตย์ไทย "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"
 
การเดินทาง ติดถนน 3477
Tel Tel: 035795660
วัดทำเลไทย Map วัดทำเลไทย Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดทำเลไทย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(9)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(133)

Church Church(2)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(14)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(10)

Local Market Local Market(5)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)