วัดบ้านโพธิ์

วัดบ้านโพธิ์

วัดบ้านโพธิ์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phranakhon Si Ayutthaya attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านโพธิ์ ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ 3 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ประวัติ วัดโพธิ์สร้างขึ้นขึ้น มาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ประมาณ พ.ศ.2300 ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง ในปี 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถในวันที่ 24 มิถุนายน 2509 และทรงเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี และรูปเหมือนหลวงปูคง เพื่อประดิษฐานไว้ในวิหารด้านเหนือและด้านใต้ภายในบริเวณอุโบสถ และทรงปลูกต้นโพธิ์และต้นจันทน์ที่ด้านหน้าอุโบสถ ปูชนียวัตถุสำคัญ
 
อุโบสถมีความกว้าง 8.55 เมตร ยาว 23.25 เมตรพระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นนั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัยมีซุ้มแก้วศิลปะสมัยอยุธยา 1 องค์ กับพระพุทธรูปปูนปั้นนั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอยุธยา ประดิษฐานอยู่ ซ้าย ? ขวา พระประธาน และประดิษฐานอยู่บนบานชุกชีขนาดใหญ่ทั้ง 3 องค์ พระประธานมีนามว่า "หลวงพ่อโพธิ์ทองศักดิ์สิทธิ์"
 
การเดินทาง ติดถนน 3477
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดบ้านโพธิ์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(9)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(133)

Church Church(2)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(14)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(10)

Local Market Local Market(5)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)