หอระฆังวัดตะนุทรงธรรม

หอระฆังวัดตะนุทรงธรรม

หอระฆังวัดตะนุทรงธรรม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phranakhon Si Ayutthaya attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
หอระฆังวัดตะนุทรงธรรม โบราณสถาน วัดตะหนุไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่นอน แต่จากการดำเนินงานทางโบราณคดีสามารถกำหนดอายุโบราณสถานได้ในสมัยอยุธยาตอน ต้น-กลาง ราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 โดยโบราณสถานในระยะแรกประกอบไปด้วยอุโบสถและเจดีย์ประธาน ต่อมาจึงได้มีการบูรณะปฎิสังขรณ์ในสมัยอยุธยาตอนปลายราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22
 
โดยสร้างเจดีย์ราย และกำแพงแก้วล้อมรอบอุโบสถและเจดีย์ จากนั้นจึงสร้างหอระฆังเพิ่มเติมราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 23วัด ตะนุ หรือวัดตะนุทรงธรรม ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานแล้ว โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 11 ตอนพิเศษ 80ง วันที่ 12 กันยายน 2540 เป็นโบราณสถานที่มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา
 
การเดินทาง ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 จะเห็นทางเข้าวัดอยู่ทางขวามือ
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: หอระฆังวัดตะนุทรงธรรม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(9)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(133)

Church Church(2)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(14)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(10)

Local Market Local Market(5)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)