เกาะป่าจั่น

เกาะป่าจั่น

เกาะป่าจั่น

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phranakhon Si Ayutthaya attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เกาะป่าจั่น บ้านเกาะ หมู่ 1 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสภาพเดิมเป็นเกาะที่มีแม่น้ำ ป่าล้อมรอบ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ปลูกพืชผักสวนครัวและทำอิฐมอญ แต่เนื่องจากมีการขุดดินในเกาะมาทำอิฐเป็นจำนวนมาก
 
ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในชุมชน อบต.ปากจั่น ได้เริ่มฟื้นฟูสภาพชุมชน โดยการก่อสร้างถนนรอบเกาะ เนื่องจากเกาะปากจั่นเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ชุมชนยังมีวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตนเออง เพื่อให้ชาวบ้านเกาะปากจั่นสามารถพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Islands Group: Islands
Tag Tag: เกาะป่าจั่น
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(9)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(133)

Church Church(2)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(14)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(10)

Local Market Local Market(5)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)