หมู่บ้านสาไร

หมู่บ้านสาไร

หมู่บ้านสาไร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phranakhon Si Ayutthaya attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
หมู่บ้านสาไร ชุมชนบ้านสาไรโฮมสเตย์เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ที่ตั้ง หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแยกตัวออกมาจากหมู่บ้านต้นโพธิ์- ไผ่หนอง ซึ่งเป็นชาวลาวอพยพ มาจากเวียงจันทน์ อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ต้นโพธิ์-ไผ่หนอง เดิมมีอาชีพเป็นช่างทำทอง ตีเหล็ก
 
ซึ่งสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ จนกลายเป็นมีดอรัญญิกในปัจจุบัน อาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่คือทำนา ทำมีดอรัญญิก ทำเครื่องใช้ในการเกษตร เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และมีกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มทำสมุนไพรขัดผิว กลุ่มทำผ้าบาติก กลุ่มนวดแผนไทย กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์ ฯลฯ
 
ประเพณีและพิธีกรรมที่สำคัญของชุมชนบ้านสาไรคือ ต้องมีการทำพิธีไหว้ครูเตาหรือพิธีไหว้ครูบูชาเตา ซึ่งได้สืบทอดกันมา ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย โดยจะทำพิธีกันทุกบ้านในวันขึ้นเดือนหกของทุกปี และที่สำคัญต้องตรงกับวันพฤหัสบดี
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: หมู่บ้านสาไร
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(9)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(133)

Church Church(2)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(14)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(10)

Local Market Local Market(5)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)