วัดบึงลัฏฐิวัน

วัดบึงลัฏฐิวัน

วัดบึงลัฏฐิวัน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phranakhon Si Ayutthaya attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบึงลัฏฐิวัน ตั้งอยู่เลขที่ 26 ชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหลวง สร้างขึ้นในราว ปี พ.ศ. 2340 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นวัดสำหรับปฏิบัติวิปัสสนา (สายหลวงปู่ชา สุภัทโท) สาขาที่ 20 ของวัดหนองป่าพง สถานที่ร่มรื่นเงียบสงัด ปกคลุมด้วยป่าไม้และป่าไผ่
 
เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในการปฏิบัติกรรมฐาน ในแต่ละปีจะจัดวิปัสสนากรรมฐานปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกวันที่ 4-8 เมษายน เป็น การแสดงมุฑิตาจิตต่อท่านพระอธิการโสภณ โอภาโส ส่วนครั้งที่ 2 วันที่ 3-5 ธันวาคม
 
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วัดบึงลัฏฐิ วัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนมานมัสการ สักการะเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต คือ พระบรมสารีริกธาตุ และพระประธานในพระอุโบสถ และพระพุทธรูปปางปรินิพพานและปางต่างๆ อีกหลายองค์
วัดบึงลัฏฐิวัน Map วัดบึงลัฏฐิวัน Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดบึงลัฏฐิวัน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(9)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(133)

Church Church(2)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(14)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(10)

Local Market Local Market(5)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)