วัดเชิงเลน

วัดเชิงเลน

วัดเชิงเลน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phranakhon Si Ayutthaya attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเชิงเลน ที่ริมน้ำหน้าวัดมีปลานานาชนิด เช่น ปลาสวาย ปลาสร้อย ปลาตะเพียน ปลาสังฆวาส ฯลฯ มาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม มีศาลาทรงไทย 2 หลัง ปลูกยื่นลงไปในแม่น้ำ และยังสร้างสะพานเดินให้อาหารปลา เชื่อมระหว่างศาลาทั้งสองหลัง ทำให้สามารถเดินชมปลา หรือให้อาหารปลาได้สะดวก และยังมีที่นั่งพักผ่อนบริเวณศาลา และที่ริมเขื่อนหน้าวัดไว้บริการ
วัดเชิงเลน Map วัดเชิงเลน Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดเชิงเลน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(9)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(133)

Church Church(2)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(14)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(10)

Local Market Local Market(5)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)