หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phranakhon Si Ayutthaya attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30 น.
 
หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ตั้งอยู่ภายในบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทุ่งมะขามหย่องในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
 
เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของพสกนิกรชาวไทย ทำให้ประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยเป็นจำนวนมาก ภายหลังจึงได้มีการจัดตั้งหอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รู้ประวัติศาสตร์ของทุ่งมะขามหย่อง  ที่สมเด็จพระสุริโยทัย ทรงทำศึกปกป้องแผ่นดิน กับข้าศึกที่มาตั้งค่ายที่ทุ่งมะขามหย่อง
 
นอกจากนี้ภายในหอจดหมายเหตุยังบอกเล่าเรื่องราวที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเกี่ยวข้าวที่ทุ่งมะขามหย่องในปี 2539 และทรงมีพระราชดำริให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ 150 ไร่ เป็นพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำที่ไหลบ่าทุกปี และมีระบบชลประทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นประโยชน์กับราษฎรในพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวไทย  
 
มีการจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ ของทั้งสามพระองค์ ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง ภาพถ่ายบรรยากาศของประชาชนที่เฝ้ารอรับเสด็จ โดยในส่วนของที่ประทับศาลากลางน้ำ สำนักพระราชวัง ได้นำนำเก้าอี้ที่ประทับ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ทรงประทับบริเวณศาลากลางน้ำที่ทรงทอดพระเนตรการแสดง มาตั้งไว้เหมือนวันที่ทรงเสด็จประทับจริง เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย
หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย Map หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย Map
Museums Group: Museums
Tag Tag: หอจดหมายเหตุ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(9)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(133)

Church Church(2)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(14)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(10)

Local Market Local Market(5)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)