ชุมชนชาวญวนตำบลไม้ตรา

ชุมชนชาวญวนตำบลไม้ตรา

ชุมชนชาวญวนตำบลไม้ตรา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phranakhon Si Ayutthaya attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
ชุมชนชาวญวนตำบลไม้ตรา ตั้งอยู่ที่ตำบลไม้ตรา ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในอดีตกว่า 150 ปี ที่ตำบลนี้ได้มีชาวญวนที่อพยพจากเขตสามเสน กรุงเทพฯ มาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยจนกลายเป็นชุมชน ชาวบ้านที่นี่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก มีโบสถ์ในหมู่บ้าน 
 
ทาง อบต.ไม้ตรา ได้จัดสร้างแพริมน้ำเจ้าพระยาที่บริเวณหน้าโรงเรียนไตรราชวิทยา เพื่อจำหน่ายสินค้าอาหารของชาวบ้าน มีอาหารเวียดนาม หรือ อาหารญวน อาทิ บัวลอยญวน ข้าวกรอบปากหม้อญวน ข้าวต้มมัดญวน ก๋วยเตี๋ยวญวน และมีอาหารไทย ขนมไทยรวมทั้ง พืช ผัก ผลไม้ มาจำหน่าย และมีโครงการจัดทำบ้านพักโฮมสเตย์ด้วย
 
บริเวณนี้มีบรรยากาศที่สวยงาม สามารถมองเห็นศูนย์ศิลปชีพบางไทรที่อยู่ฝั่งตรงข้ามและเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาริมแม่น้ำ รวมทั้งสามารถแวะเที่ยวสถานที่ใกล้เคียงเช่น วัดท่าซุง ที่มีค้างคาวแม่ไก่ ได้อีกด้วย
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: ชุมชนชาวญวนตำบลไม้ตรา
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(9)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(133)

Church Church(2)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(14)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(10)

Local Market Local Market(5)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)