วัดไทรยืด

วัดไทรยืด

วัดไทรยืด

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Ang Thong attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดไทรยืด ตั้งอยู่เลขที่ 184 บ้านคลองขนาก หมู่ที่ 1 ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ วิหาร
 
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางพระพุทธชินราช สร้างเมื่อ พ.ศ.2516 ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระประธานประจำหอสวดมนต์ ปางประทานพร สร้างเมื่อพ.ศ.2544 พระสังกัจจายนะ สร้างเมื่อ พ.ศ.2508 รูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส สร้างเมื่อ พ.ศ.2536
 
วัดไทรยืด ตั้งวัดเมื่อพ.ศ.2342 เดิมวัดนี้มีต้นไทรยื่นลงน้ำด้านหน้าวัด ชาวบ้านเรียกว่าวัดนี้ วัดไทรยืน ต่อมาได้ถูกน้ำเซาะโค่นล้มลง ชาวบ้านเรียกชื่อวัดเพี้ยนไปว่า วัดไทรยืด ภายหลังเปลี่ยนเป็น “วัดไทรยืดนิโคธาราม” โดยมิได้เปลี่ยนเป็นทางการ
 
และกลับมาใช้ชื่อว่า “วัดไทรยืด” คงเดิมจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่เป็นหลักฐานเก่าแก่ของวัดมีรากฐานวิหาร มณฑปและเจดีย์ ซึ่งมีอิฐสมัยเก่า และเครื่องลายครามสังคโลกหักพังอยู่มากมาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2457 ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2500
วัดไทรยืด Map วัดไทรยืด Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดไทรยืด
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(216)

https://www.lovethailand.org/Muang Ang Thong(40)

https://www.lovethailand.org/Chai Yo(26)

https://www.lovethailand.org/Pa Mok(23)

https://www.lovethailand.org/Pho Thong(43)

https://www.lovethailand.org/Sawaeng Ha(21)

https://www.lovethailand.org/Wiset Chai Chan(53)

https://www.lovethailand.org/Sam Ko(10)