อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 6

อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 6

อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 6

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Tak attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 3 ที่ตั้ง บ้านปรอผาโด้ หมู่ที่ 1 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (เดิมเป็นโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงบริเวณเส้นทางสายแม่สอด-อุ้มผาง) อยู่ในเขตลุ่มน้ำแม่กลอง ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2528
 
ลักษณะของตัวอ่างฯ เป็นเขื่อนดิน ความสูงของสันเขื่อน 14.50 เมตร ความยาว 124.00 เมตร ความจุของอ่างฯ 0.159 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำโดยระบายลงสู่ลำน้ำเดิม ไม่มีระบบส่งน้ำ ช่วยเหลือการอุปโภค บริโภคของราษฎร พื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ 500 ไร่
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 6
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(22)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(9)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(23)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)