อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Tak attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ที่ตั้ง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง อยู่ในเขตลุ่มน้ำสาละวิน อยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดประมาณ 6 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2518 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2521 งบประมาณค่าก่อสร้างรวมระบบส่งน้ำ วงเงินทั้งสิ้น 43.11 ล้านบาท
 
ลักษณะของตัวอ่างฯ เป็นเขื่อนดิน ความสูงของสันเขื่อน 22.50 เมตร ความยาว 440.00 เมตร มีพื้นที่รับน้ำฝน (Watershed area) 50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,250 ไร่ พื้นที่ผิวน้ำหน้าอ่างฯ 600 ไร่ ความจุของอ่างฯ 5.50 ล้านลูกบาศก์เมตร
 
อาคารประกอบหลัก ได้แก่ ทางระบายน้ำล้นลักษณะสันฝายความกว้าง 26.00 เมตร ระบายน้ำได้ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประตูระบายปากคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย 1 ช่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาว 70.00 เมตร ส่งน้ำได้ 6.647 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประตูระบายปากคลองส่งน้ำฝั่งขวา 1 ช่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ความยาว 70.00 เมตร ส่งน้ำได้ 4.195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 
ท่อระบายน้ำลงสู่ลำห้วยเดิม 2 ช่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ระบบส่งน้ำประกอบด้วย คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและคลองซอย รวม 3 สาย ความยาวรวม 9.70 กิโลเมตร คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและคลองซอย รวม 7 สาย ความยาวรวม 18.00 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทาน รวมทั้งสิ้น 10,000 ไร่
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด Map อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(22)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(9)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(23)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)