น้ำตกแม่ดูด

น้ำตกแม่ดูด

น้ำตกแม่ดูด

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Tak attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 น.
 
น้ำตกแม่ดูด ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ตามธรรมชาติ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่ มป.11 ดอยขุนเม่น (น้ำตกแม่ดูด) ที่ตั้ง หมู่ที่ 11 บ้านหนองเชียงคา ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่ มป.11 (ดอยขุนเม่น) ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นหน่วยงานหนึ่งอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
 
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นป่าอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และสัตว์ป่า มีทิวเขาทอดตัวยาวสลับซับซ้อน ลำห้วยน้อยใหญ่หลานสิบสาขาไหลผ่าน ที่สำคัญคือ ลำห้วยแม่หาด ลำห้วยแม่ก้อ และทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม
 
โดยเฉพาะพื้นที่ทางฝั่งซ้ายลำน้ำปิงตอนเหนือของอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เนื้อที่ประมาณ 1,003.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 627,346 ไร่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่ มป.11(ดอยขุนเม่น) มีที่ทำการ 1 หลัง บ้านพักรับรอง 1 หลัง บ้านพักลูกจ้าง 4 ครอบครัว มีห้องน้ำ มีลานกิจกรรมบรรจุได้ 1,200 คน สามารถจัดค่ายสื่อความหมาย ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี และผู้สนใจเป็นหมู่คณะได้
 
การเดินทาง : ห่างจากอำเภอสามเงา 25 กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวตามถนนพหลโยธิน กทม. - เชียงใหม่ จนถึงแยกปากทางเขื่อนภูมิพล แล้วเลี้ยวซ้าย ตามถนนการไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จนถึงสามแยกหน้าโรงพยาบาลสามเงา ประมาณ 12 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาตามถนนของกรมทางหลวงชนบท(ถนนลาดยาง) เพื่อไปยังตำบลยกกระบัตร ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เมื่อเดินทางมาถึงเขตพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านหนองเชียงคา ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
 
ให้สังเกตป้ายบอกทางไปหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่ มป.11(ดอยขุนเม่น) บริเวณข้างทางด้านซ้าย แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปตามถนนเข้าอ่างเก็บน้ำสองแควเหนือ(ถนนลูกรัง) ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางไปหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่ มป.11(ดอยขุนเม่น) แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเข้าสหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่ มป.11(ดอยขุนเม่น)(ถนนลูกรัง)
 
ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่ มป.11(ดอยขุนเม่น) ณ ที่นี้ มีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ สามารถฝากรถยนต์ที่เป็นพาหนะเดินทางไว้ได้ และมีเจ้าหน้าที่พาเดินทางไปยังน้ำตกแม่ดูด ทางขึ้นเขาชันพอประมาณ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาทีก็ถึงน้ำตกแม่ดูด (มาเช้า - กลับเย็น)
น้ำตกแม่ดูด Map น้ำตกแม่ดูด Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกแม่ดูด
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(22)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(9)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(23)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)