วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข

วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข

วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Tak attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เป็นวนอุทยานที่มีลักษณะเด่น มีธรรมชาติแปลกหายาก มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดและมีทิวทัศน์สวยงามร่มรื่น มีน้ำตกที่งดงามหลายแห่ง เช่น น้ำตก ผาลาด น้ำตกตานโตน น้ำตกตีนช้าง เหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดจิตสำนึกในการหวงแหนป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน
 
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข จัดตั้งเป็นวนอุทยาน ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ที่ 1509/2549 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยอยู่ในความควบคุมดูแลรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) เพื่ออนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางวิชาการ และเพื่อเป็นสถานที่ผักผ่อนหย่อนในของประชาชน
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(22)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(9)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(23)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)