ถ้ำตะโค๊ะบิ๊

ถ้ำตะโค๊ะบิ๊

ถ้ำตะโค๊ะบิ๊

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Tak attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ มีทางแยกหลายทาง ใช้เวลาเข้าทั่วถึงประมาณ 2 ชั่วโมง ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลเป็นไทยว่าถ้ำมะม่วงแบน (เป็นมะม่วงป่าชนิดหนึ่ง ผลมีลักษณะแบน ๆ มีอยู่ทั่วไปบริเวณถ้ำ) นักท่องเที่ยวมักแวะเที่ยวหลังจากเดินทางกลับจากไปเที่ยวน้ำตกทีลอซูมาแล้ว เพราะอยู่ระหว่างทางขากลับพอดี
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Caves Group: Caves
Tag Tag: ถ้ำตะโค๊ะบิ๊
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(22)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(9)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(23)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)