แก่งคนมอง

แก่งคนมอง

แก่งคนมอง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Tak attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
แก่งคนมอง การล่องแก่งตามลำน้ำแม่กลอง นอกจากจะมีความสวยงามอันเป็นที่สุดของธรรมชาติเมืองไทยแล้ว การล่องแก่งยังมี 2 ช่วง ให้นักท่องเที่ยวเลือก นั่นคือช่วงแรกจากอุ้มผางไปถึงท่าทรายแล้วขึ้นฝั่งไปเที่ยวน้ำตกทีลอซู
 
สำหรับนักผจญภัยช่วงที่ 2 จากหมู่บ้านปะละทะถึงน้ำตกทีลอเลนั้น มีแก่งสนุก ๆ ให้ผจญตลอดทาง เช่น แก่งเลกะติ ซึ่งเป็นแก่งติดต่อกันยาว แก่งคนมอง ฯลฯ ไปสิ้นสุดที่น้ำตกทีลอเล จากนั้นเดินป่ากลับหรือนั่งช้างกลับก็ได้
Tag Tag: แก่งคนมอง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(22)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(9)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(23)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)