เขาคันเบ็ด

เขาคันเบ็ด

เขาคันเบ็ด

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Tak attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เขาคันเบ็ด เป็นเขาที่มีรูปร่างสูงยาวคล้ายจอมปลวก อยู่ติดกับ ลำน้ำทอดเงาลงมาสวยงามมากมี นิทานเล่าสนุก จากคนเก่าว่า อ้ายงุ้มฟ้าซึ่งอาศัยอยู่ใกล้บริเวณนั้น ได้ไปตกเบ็ดได้ปลาเทโพมาพอยกคันเบ็ดคันเบ็ดหัก สลัดปลาไปตกที่ผาปลาต้อ และช่วงต่อมาแมวก็ตาม ไปกินปลา ซึ่งเรียกว่าผาแมว ถ้าล่องเรือไปก็จะพบชื่อ เรียกสถานที่ดังกล่าว เขาคันเบ็ดห่างจากเขื่อนฯ ประมาณ 35 กม.
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Mountain (Doi) Group: Mountain (Doi)
Tag Tag: เขาคันเบ็ด
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(22)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(9)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(23)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)