สวนสาธารณะหนองหลวง

สวนสาธารณะหนองหลวง

สวนสาธารณะหนองหลวง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Tak attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 19.00 น.
 
สวนสาธารณะหนองหลวง หนองหลวงเป็นหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ในเขตตำบลไม้งาม เนื้อที่ประมาณ 1,000 กว่าไร่ ซึ่งมีเนื้อที่ครอบคลุม 3 หมู่บ้านด้วยกัน คือ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ชาวบ้านได้ใช้หนองหลวงในการประกอบอาชีพประมงหาปลาในหนองน้ำสาธารณะแห่งนี้ จนเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของคนในชุมชน
 
นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบันพื้นที่รอบหนองหลวงได้เป็นสถานที่ตั้งของหน่วยราชการต่าง ๆ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาวิทยาเขตตาก , สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตาก , ศูนย์จักรกลประมง และกองร้อยอาสาสมัครจังหวัดตาก
 
การเดินทาง เดินทางจาก อำเภอเมืองตาก ขึ้นเหนือ มาศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ผ่านศาลสมเด็จเข้าโรงเรียนพลูหลวง ผ่านโรงเรียนมา 100 เมตร
Tag Tag: สวนสาธารณะหนองหลวง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(22)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Local Market Local Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(9)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(9)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(23)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)